Een duurzame toekomst met vezelhennep

GreenInclusive zet zich in om nieuw economisch en ecologisch perspectief te bieden in, voor en samen met de agrarische sector in Nederland.

 • check

  Vezelhennep groeit snel
  Na 100 dagen oogsten

 • check

  Vitale bodem
  Diepwortelend gewas

 • check

  Goed voor het milieu
  Geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen nodig

Vezelhennep telen

Momenteel hebben wij het maximum aantal hectares en telers voor 2024 bereikt. Wij gaan in 2025 samen met de agrarische sector de productie van vezelhennep in Nederland verder opschalen. Wilt u van deze ontwikkelingen op de hoogte blijven? Of wilt u weten welke mogelijkheden er zijn?

Neem contact op

De stijgende vraag naar meer natuurlijke grondstoffen, waaronder vezelhennep, is uitstekend te integreren in de agrarische sector. Vezelhennep heeft een positieve invloed op het milieu en is zeer geschikt om te gebruiken als wisselgewas. Daarnaast kent het nog vele andere voordelen.

Vezelhennep is voor veel agrariërs een nog onbekend en relatief nieuw gewas. Vezelhennep kent echter vele voordelen. Vezelhennep groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water, voeding en arbeid. Het gewas kan vroegtijdig worden geoogst waardoor structuurschade wordt voorkomen. Daarnaast zijn bestrijdingsmiddelen en kunstmest niet nodig en dat is goed voor het milieu.

Vaste opbrengst per hectare

GreenInclusive biedt een- of meerjarige teeltcontracten waarbij vooraf een vaste prijs wordt afgesproken per ton opbrengst droge stof. Daarnaast ontvangt de teler een aanvullende CO2-toeslag per ton droge stof. Ten opzichte van andere gewassen zijn er weinig bijkomende kosten; kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig en het zaaiklaar maken van het land is eenvoudiger.

Vezelhennep & GLB

In het nieuwe GLB heeft vezelhennep een uitstekende positie gekregen. Met vezelhennep ontvangt u per hectare een hoog aantal punten en waarde voor de eco-regeling. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan de bijdrage vanuit het GLB stijgen door het telen van vezelhennep. Wilt u weten hoe dit voor uw bedrijf kan uitpakken? Neem dan contact met ons op!

Teeltseizoen

In april wordt de vezelhennep gezaaid. Al na 100 dagen is de vezelhennep klaar om gemaaid te worden. Vervolgens blijft het nog een aantal weken op het land liggen om te roten. De vezel kan zich dan, als het een beetje nat is, scheiden van het hout. Als het dan opnieuw opdroogt, kan het vervolgens goed machinaal worden gescheiden op verwerkingslocatie(s) van GreenInclusive.

Voor de agrariër is de teelt van vezelhennep eenvoudig. GreenInclusive verzorgt het zaaien, maaien, schudden, wiersen en de vezelhennep persen. De agrariër hoeft alleen de grond zaaiklaar te maken en gebruik te maken van de juiste bemesting. GreenInclusive kan hierbij assisteren. De teelt van vezelhennep vergt dus slechts een paar uur arbeid per hectare per jaar.

600 hectare vezelhennep

In 2023 teelden we ruim 600 hectare in door heel Nederland. Agrariërs in onder andere Friesland, Overijssel, Flevoland en Brabant teelden vezelhennep. In 2024 groeien we door en gaan we meer vezelhennep verbouwen. Dit willen we graag in samenwerking met de agrarische sector organiseren. Agrariërs kunnen hierdoor een meer divers inkomen genereren en we bieden meerjarige zekerheid door duurzame afspraken te maken.

Bent u geïnteresseerd om vezelhennep te telen? Laat dan uw gegevens achter en we nemen z.s.m. contact met u op.

Toekomstbestendige agrarische sector

Met GreenInclusive zetten we ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie. Dit doen we o.a. door het produceren van natuurlijke grondstoffen en het ontwikkelingen van producten die langdurig CO2 opslaan, zoals isolatiemateriaal van vezelhennep. Door op Nederlands grondgebied zorg te dragen voor CO2 reducerende activiteiten en tegelijkertijd de markt voor natuurlijke producten te stimuleren zorgen we voor een versterking van de effecten. Een verhoging van het aandeel natuurlijke producten leidt tot verhoging van de CO2 reducerende effecten.

 • check Positieve milieu-impact
 • check Goed voor de biodiversiteit
 • check Natuurlijke grondstof

Handleiding teelt vezelhennep

Ontdek in de teelthandleiding vezelhennep meer over o.a. het gewas, de bemestingsbehoefte, zaaibedbereiding, teeltstappen en positie binnen het GLB.

Download de teelthandleiding

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie