CO2-positief

Minstens 25% CO2-reductie in 2020 en 49% in 2030: de doelen zijn duidelijk, maar de urgentie nog niet. Ook na de uitspraak in de Klimaatzaak van Urgenda in 2015 zijn de stappen die worden gezet nog steeds onvoldoende. Wij zullen bijdragen aan de gestelde ambities door als keten de verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossing door op Nederlands grondgebied CO2-opname te realiseren. 

Natuurlijk

Er zijn vele voorbeelden van natuurlijke materialen die uitstekend kunnen dienen als vervanging van de synthetische en milieubelastende variant. Echter is de prijs van deze natuurlijke producten hoger dan het synthetische alternatief. Echter worden bij synthetische grondstoffen de werkelijke kosten niet doorberekend in de prijs; deze komen voor rekening van de maatschappij (milieuvervuiling; CO2-uitstoot). De natuurlijke grondstof hennep kent echter belangrijke milieuvoordelen, zoals:

  • Hoge CO2-opname (per ha jaarlijks ruim 3 keer zoveel als een productiebos) 
  • Weinig watergebruik
  • Verbetering van de bodemkwaliteit

 

Maatschappelijk belang

Wij maken gebruik van lokaal geteelde natuurlijke materialen. De producten die hieruit voortkomen zullen ook lokaal worden afgezet om zo een kringloop te creëren die binnen Nederland opereert. Dit draagt lokaal bij aan biodiversiteit en werkgelegenheid, dit maakt dat het zowel op sociaal als duurzaam gebied een positief effect zal hebben.
 
Wij dienen het maatschappelijk belang door te opereren volgens de principes van de circulaire economie. Dit betekent concreet dat het telen van het gewas hennep bijdraagt aan:

  • Een vitale bodem (wat de beperkende factor van de bodem vermindert)
  • Het gebruik van groene grondstoffen/biomaterialen
  • Regionalisering van productie (wat zelfvoorzienendheid vergroot) door het sluiten van regionale ketens (productie, reststoffen en afval). Dit leidt tot meer ontwikkeling in de Noord-Nederlandse markt en biedt internationale kansen voor de regio.

Het resultaat: een krachtiger ondernemersklimaat dat bijdraagt aan de veerkracht, innovativiteit, groei en het aantal (inter)nationale samenwerkingen van deze bedrijven.

Sociale effecten

Met onze activiteiten geven we een economische impuls aan de regio Noord-Nederland. Wij zullen gebruik maken van sociale arbeid. Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers een prettige werkplek te bieden, waar ruimte is voor sociale instroom van (jonge) werkzoekenden, met of zonder beperking. De instroom van deze medewerkers gaat gepaard met een intensief opleidingstraject dat we samen met en onder supervisie van de sociale partners doorlopen.

Maatschappelijke effecten

Een geregistreerde procesinrichting waarbij we enerzijds grondstoffen produceren voor lokale industrieën en anderzijds op het gebied van milieu een positieve impact kunnen maken is niet alleen bedrijfseconomisch duurzaam maar juist ook in maatschappelijke zin. Temeer omdat onze inspanningen niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van onze eigen onderneming maar dat zij juist voor impact zorgen in de gehele keten en gelijksoortige grondstof industrieën.