Grondstoffenakkoord

Het Grondstoffenakkoord is een in 2017 gesloten intentieovereenkomst om te komen tot transitieagenda's voor de Circulaire Economie. Het Grondstoffenakkoord bevat afspraken van de Rijksoverheid met andere partijen over maatregelen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.

Daarbij zijn er belangrijke doelstellingen geformuleerd:

  • grondstoffen in bestaande ketens worden efficiënt en hoogwaardig benut;
  • waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden waar mogelijk fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen;
  • nieuwe productiemethodes en producten worden circulair ontworpen, gebieden anders ingericht en nieuwe manieren van consumeren bevorderd waardoor de gewenste reductie, vervanging en benutting van grondstoffen ter versterking van de economie een extra impuls krijgt.

 

Agrarische sector

GreenInclusive draagt hieraan bij door duurzame en circulaire producten te ontwikkelen, produceren en vermarkten. Door ketens te sluiten in samenwerking met aangesloten marktpartijen zijn we in staat de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de keten is de agrarische sector. Het produceren van natuurlijke grondstoffen op een wijze die maximaal bijdraagt aan de doelstellingen uit het grondstoffenakkoord is cruciaal. Tegelijkertijd moet de economische balans tussen producenten en afnemers kunnen worden geborgd. Dit betekent dat producenten van natuurlijke grondstoffen een eerlijke prijs moet ontvangen voor de geproduceerde grondstoffen. Een prijs die bijdraagt aan de economische duurzaamheid van de producent: de agrariër.

Ketenregie

Vanuit de ketenregie van GreenInclusive bewaken we deze balans. GreenInclusive is (in)direct afnemer van deze grondstoffen en tegelijkertijd draagt GreenInclusive de verantwoordelijkheid van de vermarkting van producten en prestaties in Nederland. Het aanbod van GreenInclusive is tweeledig. In de eerste plaats is GreenInclusive (regie)producent van natuurlijke producten zoals isolatiemateriaal en biobased inzamelkratten, opbergboxen, afvalcontainers en aanverwante producten. Deze laatsten worden geproduceerd uit een grondstoffenmix die bestaat uit natuurvezels en gerecycled plastic (PP). Deze samenstelling maakt het gebruikt van ‘virgin’ grondstoffen overbodig en is daarnaast volledig her te gebruiken.