Friese partijen zetten handtekening onder Biobased Isolatiepact

11D4727fa8bf3961ab7b
Published: 10-03-2022

Op woensdagmiddag 9 maart ondertekenden ruim 30 partijen het Biobased Isolatiepact van Friesland. Een fantastische vervolgstap op het initiatief van GreenInclusive samen met gemeente Leeuwarden, Vereniging Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân om biobased bouwen te stimuleren in Friesland!

Met deze handtekening geven diverse gemeenten, woningcorporaties, bedrijven uit de bouwsector en leden Freonen fan Fossylfrij Fryslân aan meer gebruik te gaan maken van natuurlijke materialen in de bouw, waaronder vezelhennep als isolatiemateriaal.

Stimuleren biobased bouwen

Het doel is om als Friese (bouw) partners  samen in de nieuw- en verbouw een versnelling aan te brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat. De genodigden die hun handtekening zetten, zeggen het volgende:

"Wij onderschrijven als partners in de Friese bouwwereld de intentie om tot een ketensamenwerking te komen en biobased bouwen te bevorderen als belangrijk onderdeel van circulair bouwen. Hierbij is onze eerste stap gericht op de inzet op biobased isolatiemateriaal. Dit moet leiden tot meer verduurzaming van de woningbouw, meer CO2-opslag in bouw en landbouw en nieuwe werkgelegenheid in de regio. We stimuleren zo de teelt, verwerking en toepassing van deze natuurlijke bouwmaterialen in onze regio. Het initiatief is onderdeel van de ontwikkeling en stimulering van de Circulaire Economie in Friesland en specifiek de regionale opschaling van de circulaire bouw."

Friese gemeenten, onder aanvoering van de gemeente Leeuwarden, werken toe naar een plan van aanpak op basis van de volgende intenties:

  • Wij ondersteunen dit biobased isolatie initiatief.
  • Wij willen een start maken met de toepassing van biobased isolatiemateriaal.
  • Ingeval wij opdrachtgever zijn, willen wij het gebruik van deze materialen uitvragen
  • Bij nieuwe bouwinitiatieven willen wij het gebruik met bouwer en/of opdrachtgever bespreken
  • Wij gaan als gemeenten in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland stappen zetten om een uitvoeringsplan hiervoor te ontwikkelen om de toepassing te bevorderen.’

Andere betrokken organisaties in de Friese bouwketen zoals corporaties, zorginstellingen, onderwijsorganisaties, bouwbedrijven, architecten, banken en toeleveranciers werken mee aan deze doelstelling.

Nieuwe waardeketen vezelhennep

Voor GreenInclusive zijn dit fantastische stappen. We werken samen met gemeenten, bedrijven en instellingen uit Friesland aan een nieuwe waardeketen om natuurlijke woningisolatie lokaal te produceren en toe te passen. Dat is goed voor onze lokale, sociale en circulaire economie!

Foto: Omrop Fryslân, Gerrit de Boer