Vezelhennep; het gewas van de toekomst

GreenInclusive zet zich in voor meer verduurzaming, CO2-opslag en nieuwe verdienmodellen in en voor de agrarische sector. De stijgende vraag naar meer natuurlijke grondstoffen, waaronder vezelhennep, is uitstekend te integreren in de landbouwsector. Het heeft een positieve invloed op het milieu en is zeer geschikt om te gebruiken als wisselgewas. Daarnaast kent het nog vele andere voordelen:

  • De plant groeit snel >> 100 dagen groeiseizoen
  • Vitale bodem >> diepwortelend gewas
  • Geen extra water, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen nodig

Vezelhennep is voor veel agrariërs een nog onbekend en relatief nieuw gewas. Vezelhennep kent echter vele voordelen. Vezelhennep groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water, voeding en arbeid. Het gewas kan vroegtijdig worden geoogst waardoor structuurschade wordt voorkomen. Daarnaast heeft het een positieve invloed op het milieu. 

Vaste opbrengst per hectare

GreenInclusive biedt meerjarige teeltcontracten waarbij een vaste prijs wordt afgesproken per ton. Daarnaast ontvangt u een CO2-toeslag per ton droge stof. Ten opzichte van andere gewassen zijn er weinig bijkomende kosten; geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen en het zaaiklaar maken van het land is eenvoudiger. 

Vezelhennep & GLB

In het nieuwe GLB heeft vezelhennep een goede positie gekregen. Met vezelhennep ontvang je per hectare een hoog aantal punten en waarde voor de eco-regeling. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan de bijdrage vanuit het GLB stijgen door de teelt van vezelhennep. Wilt u weten hoe dit voor uw bedrijf uitpakt? Neem dan contact met ons op!

Weinig arbeidsuren

In april wordt de vezelhennep gezaaid. Al na 100 dagen is de vezelhennep klaar om gemaaid te worden. Vervolgens blijft het nog een aantal weken op het land liggen om te roten. De vezel kan zich dan, als het een beetje nat is, scheiden van het hout. Als het dan opnieuw opdroogt, kan het goed uit elkaar worden gehaald in de fabriek.

Voor de agrariër is de teelt van vezelhennep simpel. GreenInclusive komt zaaien, maaien, schudden, wierpen en de vezelhennep persen. De agrariër hoeft alleen de grond zaaiklaar te maken met de juiste bemesting. De teelt van vezelhennep vergt dus slechts circa 2 uur arbeid per hectare per jaar.

Teelthandleiding vezelhennep

Om agrariërs zo goed mogelijk te begeleiding in de teelt van vezelhennep heeft GreenInclusive een teelthandleiding opgesteld over de diverse aspecten van de hennepteelt. De gegevens in deze handleiding zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie en ervaringen van agrariërs, in het bijzonder henneptelers. Uiteraard bieden we ook persoonlijke teeltbegeleiding. Let op; het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) verandert in 2023. Zodra de wijzigen bekend zijn, worden deze verwerkt in de teelthandleiding.

Teeltlocaties 2022

In 2022 teelden we ruim 200 hectare in Fryslân. Boeren in Drachtstercompagnie en Ureterp deden mee en ook in Nieuwehorne, op onze eigen productielocatie, teelden we het gewas. In 2023 groeien we door en gaan we meer vezelhennep verbouwen. Dit willen we graag in samenwerking met de agrarische sector in Fryslân gaan organiseren. Agrariërs kunnen hierdoor een meer divers inkomen genereren en we bieden meerjarige zekerheid door duurzame afspraken te maken.

Ben je geïnteresseerd om vezelhennep te telen? Laat dan je gegevens achter op deze pagina en we nemen z.s.m. contact met je op.

Toekomstbestendige agrosector

Met GreenInclusive zetten we ons in voor de transitie naar een duurzame economie. Dit doen we o.a. door het produceren van natuurlijke grondstoffen en het ontwikkelingen van producten die langdurig CO2 opslaan, zoals isolatiemateriaal van vezelhennep. Door op Nederlands grondgebied zorg te dragen voor CO2 reducerende activiteiten en tegelijkertijd de markt voor natuurlijke producten te stimuleren zorgen we voor een versterking van de effecten. Een verhoging van het aandeel natuurlijke producten leidt tot verhoging van de CO2 reducerende effecten.

  • Positieve milieu-impact

  • Goed voor de biodiversiteit

  • Natuurlijke grondstof

Lees meer over de doelstellingen uit het Grondstoffenakkoord.