Nieuws

Vezelhennep teelt

Oogsten

Vezelhennep maaien we doorgaans vanaf eind juli wanneer de weersomstandigheden dat toelaten. Nadat het gewas is gemaaid blijft het achter om te kunnen drogen en roten.

Natuurlijke producten

Bg 1

Om bij te kunnen dragen aan een duurzame economie moeten we nieuwe modellen ontwikkelen die steunen op de kernwaarden van de circulaire economie.

Lokaal produceren

Balen persen

De klimaatdoelstellingen van Nederland zijn helder. De overheid onderschrijft deze doelstellingen en stimuleert maatregelen die hieraan bijdragen.