Nieuws

Ruim 600 hectare natuurlijke grondstoffen

Greeninclusive Kaart Nederland Zonder Logo Breed

GreenInclusive maakt zich in samenwerking met vele partners sterk om de biobased economie aan te jagen. En dat lukt! In partnerschap met 100 agrariërs wordt in 2023 meer dan 600 hectare vezelhennep geteeld om er vervolgens waardevolle bouwmaterialen van te maken. In Friesland, maar ook in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Brabant sluiten steeds bedrijven aan om daarmee ook actief bij te dragen aan de Nationale emissiedoelstellingen.

Waardeketen vezelhennep nu ook in België

Vezelhennep Zaaiendsc05163

GreenInclusive sluit de keten door actief de productie van natuurlijke grondstoffen te stimuleren om daarmee ook de agrarische sector inkomensperspectief te bieden. Een aanpak die ook buiten de landsgrenzen is opgemerkt. Inmiddels werkt GreenInclusive ook in België samen met tal van agrariërs en dienstverleners die graag de stap maken naar een toekomstbestendig agrarisch bedrijf. Een belangrijke stap, want de grondstoffentransitie wordt steeds belangrijker om de Europese milieudoelstellingen te kunnen halen.

Partnerschap in Friese biobased grondstofketen Fryslân

FPH 2954

GreenInclusive breidt haar activiteiten weer fors uit in Fryslân. Het aantal agrariërs dat samen met GreenInclusive natuurlijke grondstoffen produceert blijft alsmaar groeien. De verwachting is dat het productieareaal in de komende jaren verder toe zal nemen. Dat gebeurt in samenwerking met agrariërs en agrarische dienstverleners.

Grote interesse vezelhennepteelt Brabantse agrariërs

Greeninclusive Kaart Brabant (1)

In Nederland komt steeds meer aandacht voor het ontwikkelen en sluiten van natuurlijke waardeketens. Voor de wijze waarop GreenInclusive haar waardeketen heeft ontwikkeld en wil door ontwikkelen, is ook veel belangstelling buiten Friesland. Onder andere in Brabant is enthousiasme vanuit de overheid, bouwers, woningcorporaties en agrariërs om in 2023 in samenwerking vezelhennep te telen en bouwproducten van vezelhennep toe te passen.

Primeur GreenInclusive; CO2-toeslag voor hennepteelt

Coverbeeld Optie 1

In 2023 ontvangen agrariërs die samen met GreenInclusive vezelhennep telen een CO2-toeslag. GreenInclusive is hiermee de eerste partij ter wereld die agrariërs een CO2-toeslag gaat vergoeden voor het telen van natuurlijke grondstoffen waarvan biobased bouwproducten worden gemaakt.

Staatssecretaris omringd door Friese daadkracht

21 11 22 Bezoek Staatsecretaris Heijnen

Staatssecretaris Circulaire Economie, Vivianne Heijnen, kwam op 21 november op uitnodiging van gedeputeerde Friso Douwstra, naar Friesland voor een werkbezoek. Zeven bedrijven waren uitgenodigd om een toelichting te geven op hun duurzame activiteiten, waaronder GreenInclusive

Daten met de keten - metropoolregio Amsterdam

Save The Date 10Nov22 06 1

Op 10 november zijn we aanwezig, samen met de volledige circulaire bouwketen, in de metropoolregio Amsterdam. Verschillende partijen uit de hele (land)bouwketen – van biobased boeren, architecten en aannemers tot aan beheerders en oogsters/slopers – zullen hun tastbare producten en diensten etaleren en vertellen over de laatste circulaire ontwikkelingen.

Vezelhennep gemaaid bij Biobedrijf LONK

Open Dag LONK & Greeninclusive 3

Op 12 augustus organiseerde Biobedrijf LONK en GreenInclusive een open dag op hun teeltlocatie met vezelhennep in Nagele. Flevolandse agrariërs, jonge ondernemers en ook de Nieuwe Oogst waren nieuwsgierig naar het ruim 3 meter hoge gewas en kwamen enthousiast richting de open dag. Daar konden zij het gewas van dichtbij bekijken. Ook waren er live demonstraties van het maaien van de vezelhennep.

13 oktober: bijeenkomst agrariërs

Maaien Greeninclusive

Speciaal voor agrariërs organiseren we op 13 oktober de bijeenkomst 'Natuurlijke Waardeketen Vezelhennep'. Tijdens deze bijeenkomst sluiten we graag het huidige teeltseizoen af en blikken we vooruit naar 2023. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u meer over het telen van vezelhennep, de opbrengsten en nieuwe ontwikkelingen (GLB, CO2-credits).

Oogst vezelhennep gestart

IMG 0616

Afgelopen week is gestart met het oogsten van de ruim 200 hectare vezelhennep. Het gewas blijft na het maaien nog een aantal weken op het land liggen om te roten. De vezelhennep wordt vervolgens in balen geperst en naar de fabriek vervoerd. Daar maken we er hoogwaardig isolatiemateriaal van.

Vezelhennep als natuurlijke woningisolatie

Schermafbeelding 2022 07 25 Om 12.55.36

Vezelhennep als natuurlijke woningisolatie kent vele voordelen. Nu in de zomer geeft het een perfecte bescherming tegen de zomerhitte! Daarnaast is het ook nog goed voor het milieu (CO2-positief), zorgt het voor een gezond leefklimaat, is het sterk isolerend (zowel thermisch als akoestisch) en reguleert het vocht & de temperatuur.

Teeltseizoen van start

Vezelhennep Zaaien Greeninclusive 4

Voor GreenInclusive zijn de hectische weken inmiddels aangebroken. Afgelopen week is gestart met het zaaien van de eerste percelen. Op ruim 20 verschillende locaties in Friesland wordt in 2022 vezelhennep geteeld, waaronder in Lemmer, Ureterp en Nieuwehorne.

Samenwerking met De Kompanjon BV

Shutterstock 787202575

Projectontwikkelaar De Kompanjon uit Drachten is de samenwerking aangegaan met GreenInclusive. In 2022 teelt GreenInclusive op de ontwikkellocaties van De Kompanjon in Lemmer, bestaande uit ruim 25 hectare, voor het eerst vezelhennep.

Friese partijen zetten handtekening onder Biobased Isolatiepact

11D4727fa8bf3961ab7b

Op woensdagmiddag 9 maart ondertekenden ruim 30 partijen het Biobased Isolatiepact van Friesland. Een fantastische vervolgstap op het initiatief van GreenInclusive samen met gemeente Leeuwarden, Vereniging Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân om biobased bouwen te stimuleren in Friesland!

Friese agrariërs gezocht voor telen vezelhennep

Hennep - Blauwe lucht

In 2022 gaan we onze productie van vezelhennep verder opschalen in Fryslân naar minimaal 350 hectare. We zoeken hierbij de samenwerking met de agrarische sector in Fryslân om in de groeiende behoefte aan natuurlijke grondstoffen te kunnen voorzien.

Doorbraak in de circulaire bouw in Fryslân door vezelhennep

Intentieverklaring

Diverse Friese organisaties hebben een doorbraak bereikt in de circulaire bouw in Fryslân. Op woensdag 7 juli werd de intentieverklaring voor een waardeketen vezelhennep Fryslân ondertekend door gemeente Leeuwarden, Bouwbedrijf Lont, Jorritsma Bouw, Caparis, Achterbosch Architecten, Rabobank, Vereniging Circulair Friesland en GreenInclusive.

Zaaiseizoen vezelhennep van start

PXL 20210428 131551569

Het zaaiseizoen 2021 is begonnen. In Fryslân gaan we 50 hectare vezelhennep verbouwen. Boeren in Drachtstercompagnie, Ureterp, Hoogezand doen mee en ook in Nieuwehorne op onze eigen productielocatie hebben we het veelzijdige gewas inmiddels ingezaaid.

Leeuwarder Courant: Van hennepzaadje tot krat

Schermafbeelding 2020 09 29 Om 08.58.12

De Leeuwarder Courant wilde weten hoe GreenInclusive in Fryslân gaat bijdragen aan de lokale economie, de klimaatopgave en de doelstellingen uit het grondstoffenakkoord. Lees hier het artikel van de Leeuwarder Courant: Van Hennepzaadje tot krat (26-09-2020)

Interview in Waarde Magazine met directeur Marthijs Roorda

Greeninclusive Marthijs Roorda

Om het scheiden van afval in de keuken makkelijker te maken, heeft GreenInclusive voor Circulus-Berkel circulaire keukenafvalbakjes ontwikkeld. Bij de productie van deze bakjes staan circulariteit, CO2-opslag en sociale duurzaamheid centraal. Waarde Magazine sprak met de directeur Marthijs Roorda over de ambities van GreenInclusive en de mooie samenwerking met Circulus Berkel.

Circulaire afvalbakjes helpen bij beter scheiden van keukenafval

Afvalbakjes Greeninclusive 2

Circulus-Berkel heeft voor de gemeenten in haar werkgebied circulaire aanrechtafvalbakjes laten ontwikkelen die ingezet worden om inwoners van die gemeenten te helpen hun keukenafval uit het restafval te houden. Deze bakjes zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen die in Nederland zijn geproduceerd. Samen met gerecycled plastic vormen de natuurlijke grondstoffen een uitstekend alternatief om het gebruik van nieuwe plastics te voorkomen.

Biobased inzamelboxen voor Weee Nederland

Inzamelkratten Vezelhennep 4

Weee Nederland, het producentencollectief uit Apeldoorn, zamelt als eerste bedrijf in Nederland (led) lampen in met biobased inzamelboxen. Waar er voorheen vooral plastic inzamelmiddelen werden ingezet kiest het bedrijf bewust voor het gebruik van natuurlijke grondstoffen in de circulair gefabriceerde boxen.