Nieuws

Belangrijke stap in ketensamenwerking voor biobased bouwen in Salland

In Salland wordt de ketensamenwerking van “land tot pand” werkelijkheid. De natuurlijke grondstoffen die het afgelopen jaar door Sallandse agrariërs zijn geteeld, worden verwerkt tot biobased isolatiematerialen die vanaf nu te koop zijn bij Bouwcenter Schippers. In de komende tijd zullen de eerste woningen in de regio ermee worden verduurzaamd.

Het afgelopen jaar heeft GreenInclusive in Salland samen met drie lokale agrariërs meer dan 10 hectare hennep geteeld, waarvan duurzame bouwmaterialen worden gemaakt. Bouwcenter Schippers, dat zich steeds meer op duurzaamheid richt, heeft besloten om Hempwool, de hennepisolatie van GreenInclusive, op te nemen in haar assortiment. Directeur Richard Schippers van Bouwcenter Schippers: “Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor ons. We zijn blij om bij te dragen aan de regionale economie en een groenere bouwsector door het opnemen van Hempwool in ons assortiment. Het is voor ons fantastisch dat het product geteeld kan worden door onze regionale agrariërs.” Bouwcenter Schippers heeft al de eerste bestellingen ontvangen, waaronder die van een lokale woningcorporatie.

De samenwerking in Salland, onder de naam “Samen Biobased Bouwen In Salland,” heeft tot doel om een complete keten te creëren, van het produceren van duurzame grondstoffen op het land tot het realiseren van energiezuinige panden. Willem Rienks, van Samen Biobased Bouwen in Salland: “Deze keten in Salland is een voorbeeld van hoe lokale ketensamenwerking kan leiden tot concrete duurzame bouwprojecten. Het ondersteunt niet alleen onze regionale doelen, maar creëert ook nieuwe perspectieven voor onze agrarische sector.” Samen Biobased Bouwen in Salland is een drijvende kracht in het verduurzamen van de regionale bouwsector en draagt bij aan de duurzame transformatie van de agrarische sector.

Uitbreiding teelt vezelhennep

De teelt van vezelhennep wil GreenInclusive de komende jaren ook uitbreiden in Salland.  GreenInclusive biedt garantieafname voor de grondstoffen tegen een vooraf afgesproken prijs. Pierre Wouters, operationeel directeur van Greeninclusive: “Wij vinden het belangrijk om agrariërs vooraf zekerheid te kunnen geven over opbrengsten. Tegelijkertijd helpt het ons om met lokale grondstoffen Hempwool te kunnen maken en deze in samenwerking met Bouwcenter Schippers beschikbaar te stellen. Doordat het eindproduct in de regio wordt toegepast, willen we ook de teelt van vezelhennep de komende jaren op een bestendige manier  in Salland vormgeven.”

CO2 vastleggen – aanvullend inkomen voor agrariërs

Deze samenwerking speelt daarbij ook in op de landelijke klimaatopgave. Vezelhennep neemt gedurende de groei in hoge mate CO2 op die vervolgens blijvend wordt vastgelegd in de hennep isolatieproducten. De methodologie die GreenInclusive hiervoor heeft ontwikkeld is goedgekeurd en vastgesteld door Stichting Nationale Koolstofmarkt en maakt het mogelijk om CO2 certificaten uit te geven waarvan de opbrengst naar de deelnemende agrariërs gaat.

Deel dit artikel

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie