Nieuws

Friese agrariërs gaan voor teelt natuurlijke grondstoffen – biobased (bouw)economie groeit

De agrarische sector in Fryslân is al heel lang een van de belangrijkste sectoren in onze provincie. Hier in de regio hebben we de op een na grootste agrarische industrie van Nederland. Nu klimaat- en stikstofreductiedoelstellingen van de sector een transitie vragen, brengt dat risico’s, maar ook kansen met zich mee. Met ruim 500 hectare aan natuurlijke grondstoffen, 50+ actieve agrariërs en vele biobased bouwprojecten ziet Fryslân nieuwe mogelijkheden en zet in op een biobased economie.

De landbouw hoort bij Fryslân, biedt werkgelegenheid en voegt veel waarde toe aan onze economie. Met enerzijds veel melkveehouders die van oudsher in Fryslân gevestigd en aan de andere kant veel landbouwareaal in het veenweidegebied, wordt van verschillende sectoren gevraagd om samen te werken. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat landbouwgronden kunnen blijven renderen en hoe zorgen we ervoor dat agrarische bedrijven in Fryslân een gezonde toekomst hebben? Het produceren van natuurlijke grondstoffen voor de bouw is een van die kansen.

Samenwerking

Rabobank, Vereniging Circulair Friesland, gemeente Leeuwarden, GreenInclusive maken zich sterk voor een biobased Fryslân en steeds meer partijen sluiten zich hierbij aan. De productie van natuurlijke grondstoffen (zoals hennep, lisdodde en vlas) kan een waardevolle aanvulling zijn. De gewassen kunnen in potentie economische meerwaarde bieden voor de agrarische sector en nemen gedurende de groei veel CO2 op die kan worden vastgelegd wanneer de grondstoffen worden gebruikt voor het maken van bouwmaterialen.

Forse toename in 2023

De transitie naar een meer biobased economie krijgt hiermee steeds meer vorm. Agrariërs sluiten aan, dienstverleners investeren in duurzame agrarische machines, het areaal breidt uit én steeds meer partijen passen de natuurlijke grondstoffen toe in hun bouwprojecten. Met als doel om de Friese economie te verduurzamen, de agrarische sector winstgevende alternatieven te bieden, economische kansen te benutten en massaal CO2 op te slaan in gebouwen.

Benieuwd hoe agrariërs het telen voor de bouw ervaren? Bekijk het in de video!

Deel dit artikel

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie