Doorbraak in de circulaire bouw in Fryslân door vezelhennep

Intentieverklaring
Gepubliceerd op: 03-08-2021

Diverse Friese organisaties hebben een doorbraak bereikt in de circulaire bouw in Fryslân. Op woensdag 7 juli werd de intentieverklaring voor een waardeketen vezelhennep Fryslân ondertekend door gemeente Leeuwarden, Bouwbedrijf Lont, Jorritsma Bouw, Caparis, Achterbosch Architecten, Rabobank, Vereniging Circulair Friesland en GreenInclusive.

De intentieverklaring werd ondertekend met de ambitie om tot een ketensamenwerking te komen in de gemeente Leeuwarden voor de toepassing van biobased producten, in dit geval vezelhennepisolatie. Doel is te komen tot meer verduurzaming en CO2-opslag in bouw en landbouw, nieuwe verdienmodellen voor boeren en nieuwe werkgelegenheid in de regio door lokale verwerking van de vezelhennep. Het initiatief is gericht op een doorbraak in Leeuwarden en kan leiden tot regionale opschaling. Het is de ambitie van gemeente Leeuwarden om biobased bouwen te stimuleren in de regio. 

Productielocatie in Friesland

Vezelhennep van Friese bodem is een goed isolatiemateriaal voor de toekomst van de bouwsector. Ook legt vezelhennep CO2 vast en als gewas zorgt het voor een gezondere en vruchtbaardere bodem in Friesland. Het doel is om binnen drie à vier jaar ongeveer 1200 tot 1500 hectare vezelhennep in Friesland te verbouwen en tenminste 1.500 woningen jaarlijks hiermee te voorzien. Er moet daarvoor een productielocatie in Friesland gevestigd worden waar de vezelhennep wordt verwerkt tot producten. Dit leidt onder andere naar nieuwe arbeidsplaatsen waar de partners in dit traject, Caparis en gemeente Leeuwarden baat bij hebben.

'Hennep is vrij onbekend in de bouwwereld', aldus Marthijs Roorda, directeur van GreenInclusive. 'Maar het is een goed alternatief voor glaswol of pur, dat meestal uit het buitenland komt. In Friesland geteelde vezelhennep is dus veel duurzamer. Bovendien kun je dat een-op-een integreren in de landbouwsector.'

Er zijn verschillende projecten waarvoor vezelhennep kan worden ingezet. Veel sociale huurwoningen in de gemeente Leeuwarden moeten namelijk de komende jaren beter geïsoleerd worden en ook voor het isoleren van de duizenden nieuwe woningen die in Leeuwarden en elders in Friesland de komende jaren gebouwd worden is hennep bruikbaar materiaal. 'We zijn blij dat de gemeente Leeuwarden zich inzet. Je hebt overheden nodig die lokale waardeketens willen stimuleren', aldus Roorda.

Diverse partijen

Bouwe de Boer van gemeente Leeuwarden en GreenInclusive hebben het initiatief genomen om diverse partijen uit de gehele keten bij elkaar te brengen. Rabobank tekende de intentieverklaring als grootste financier van de agrarische sector en is mede hierdoor bij de verklaring betrokken. Achterbosch Architecten kan nieuwe projecten ontwerpen waar de toepassing van de vezelhennep in terug zal komen. De bouwbedrijven Lont en Jorritsma steken ook hun nek uit: Lont uit Sint Annaparochie gaat de vezelhennepisolatie toepassen in een nieuwbouwproject in Leeuwarden en Jorritsma Bouw berekent of het biobased isolatiemateriaal kan worden toegepast in hun duurzame conceptwoning. De Vereniging Circulair Friesland brengt de vraag van de markt in kaart en brengt alle betrokken partners bijeen om de waardketen vezelhennep Fryslân tot een succes te maken.