Nieuws

Eerste biobased doolhof van Europa geopend in Fryslân – bezoekers gehele zomer welkom

Op 19 juli is het biobased doolhof feestelijk geopend in Workum door wethouder Henk de Boer van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het doolhof is gemaakt van vezelhennep en is dé plek waar mensen op een leuke manier informatie ontvangen over hoe er in Fryslân wordt gewerkt aan een biobased (bouw)economie. Het doolhof laat zien hoe vezelhennep groeit, welke biobased bouwproducten ervan worden gemaakt en welke positieve impact de plant op de bodem en biodiversiteit heeft.

Wethouder Henk de Boer onthulde de tekst die in het doolhof te zien is: Biobased Fryslân. Het biobased doolhof, dat in samenwerking met agrarisch ondernemer en campinghouder Jan Pieter van der Plaats uit Workum tot stand kwam, is ruim drie hectare groot. Het is de gehele zomer een prachtige informatieve attractie voor kinderen, gezinnen en toeristen. Zij kunnen op een leuke manier kennismaken met vezelhennep en moeten zich tussen de metershoge planten een weg zien te vinden naar de uitgang. Een mooie uitdaging! Het doolhof is te vinden aan Slinkewei 8 in Workum.

Op naar een biobased economie

GreenInclusive, Rabobank, gemeente Leeuwarden en vereniging Circulair Friesland werken samen aan lokale biobased economie. Samen maken ze zich hard om boeren, verwerkers, bouwers en overheid met elkaar te verbinden om samen biobased ketens te sluiten en de weg naar de toekomst in te slaan. Ze sloegen de handen ineen om ook inwoners en bezoekers van Fryslân deze nieuwe toekomst te laten ervaren middels het ludieke biobased doolhof.

“We willen zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken van onze missie,” zegt commercieel manager Sander Veenstra van GreenInclusive. Het bedrijf bouwt in Fryslân een waardeketen waarin voor boeren, die natuurlijke grondstoffen (vezelhennep) willen produceren, nieuw inkomensperspectief wordt geboden. Ook worden er lokale hoogwaardige biobased isolatiematerialen gemaakt die vervolgens worden toegepast in nieuwe en bestaande woningen.

Vereniging Circulair Friesland maakt zich sterk voor deze ontwikkelingen en nam twee jaar geleden samen met de gemeente Leeuwarden het initiatief voor een biobased isolatiepact. “Met dat pact activeren we partijen om te kiezen voor het toepassen van biobased bouw- en isolatiematerialen die lokaal worden geproduceerd,” aldus Nick Boersma van vereniging Circulair Friesland. Ruim 30 partijen – waaronder bouwbedrijven, gemeenten en woningcorporaties – zetten toen direct een handtekening. “Met het isolatiepact en onze andere programma’s stimuleren we een grotere vraag naar biobased grondstoffen en dat is goed nieuws voor de boeren in Fryslân.”

Nieuw perspectief agrarische sector

De samenwerkende partijen laten zien welke kansen de gevraagde biobased economie voor de regio kan betekenen. Jelmer Algra, directievoorzitter Friese Rabobanken vertaalt de uitdagingen in de provincie graag naar nieuwe kansen: “Door deze weg samen in te slaan bieden we nieuw perspectief aan onze agrariërs, verduurzamen we onze woningen en kunnen we CO2 vastleggen. Dat we met de Rabobank het biobased doolhof mede mogelijk hebben kunnen maken om zo ook de jongste generaties te betrekken, is een mooie aanvulling,” aldus Jelmer Algra.

Deel dit artikel

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie