Friese agrariërs gezocht voor telen vezelhennep

Hennep - Blauwe lucht
Gepubliceerd op: 30-08-2021

In 2022 gaan we onze productie van vezelhennep verder opschalen in Fryslân naar minimaal 350 hectare. We zoeken hierbij de samenwerking met de agrarische sector in Fryslân om in de groeiende behoefte aan natuurlijke grondstoffen te kunnen voorzien.

GreenInclusive teelt dit jaar al zo’n 60 hectare vezelhennep in Fryslân. Agrariërs in Drachtstercompagnie, Ureterp en Olterterp telen in samenwerking met GreenInclusive de vezelhennep die bestemd is voor het maken van natuurlijke isolatie producten. Op de productielocatie van GreenInclusive in Nieuwehorne wordt ruim 30 hectare vezelhennep geteeld.

In 2022 gaat GreenInclusive haar productie van vezelhennep verder opschalen in Fryslân. Het doel is om minimaal 350 hectare te telen. Agrariërs kunnen met deze teelt een meer divers inkomen genereren en krijgen meerjarige zekerheid doordat we duurzame afspraken met elkaar kunnen maken.

Geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest

Met de hennepteelt willen we samen met agrariërs bij dragen aan toekomstbestendige landbouw. Met de teelt van vezelhennep creëert de agrariër een aanvullend inkomen. Vezelhennep groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water, voeding en arbeid. Daarnaast heeft het een positieve invloed op het milieu. Het wordt geteeld zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en is zeer geschikt om te gebruiken als wisselgewas.

Vaste opbrengst per hectare

GreenInclusive biedt meerjarige teeltcontracten waarbij een vaste prijs wordt afgesproken van €100 per ton. Voor 5 of meer aaneengesloten hectares komt er een toeslag van €10 per ton bij op. Er blijft een netto saldo over van 700 à 800 euro per hectare (exclusief hectarepremies/ toeslagen en eventuele opbrengsten uit het aan (laten) voeren van mest). Ten opzichte van andere gewassen zijn er erg weinig bijkomende kosten; geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, zaaiklaar maken van het land is eenvoudiger.

Slechts 4 uur arbeid

Voor de agrariër is de teelt simpel. GreenInclusive komt zaaien, maaien en de vezelhennep persen. De agrariër hoeft alleen de grond zaaiklaar te maken en het gewas na het maaien tweemaal te schudden en eenmaal te wiersen voordat de vezelhennep in balen kan worden geperst. De teelt van vezelhennep vergt dus slechts circa 4 uur arbeid per hectare per jaar.

Meer informatie

Wilt u van dez ontwikkelingen op de hoogte blijven? Of wilt u weten welke mogelijkheden er zijn, neem dan contact met ons op.