Nieuws

Samen met Kamps de Wild investeren in opschaling productie natuurlijke grondstoffen

Samen met Kamps de Wild, internationaal distributeur en servicelener agro-techniek, zien we volop kansen voor de agrarische sector in de productie van natuurlijke grondstoffen. Om daarop in te spelen, investeren we samen in de ontwikkeling van nieuwe machines.

Al sinds de start van GreenInclusive werken we nauw samen met Kamps de Wild om het productieproces van natuurlijke grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te richten. De groei de waardeketen en het aantal agrariërs dat natuurlijke grondstoffen wil telen, gaat heel snel. Inmiddels wordt er meer dan 600 hectare geteeld en dat aantal wil GreenInclusive in 2024 verdubbelen. Kamps de Wild faciliteert deze groei door bestaande machines te modificeren en nieuwe machines te ontwikkelen.

Nieuwe oogstmachine in gebruik

Deze week hebben we de nieuwe oogstmachine, op basis van een Claas Xerion systeemtrekker, in gebruik genomen. De machine is door Kamps de Wild zo ontworpen dat de maaiwerkzaamheden extra efficiënt uit te voeren zijn, met behoud van alle waardevolle grondstoffen. Dankzij geavanceerde technologieën en duurzame materialen verzekert de machine een optimale opbrengst en daar profiteren de agrariërs die vezelhennep telen voor GreenInclusive volop van. Tegelijkertijd is de machine eenvoudig om te bouwen waardoor deze multi-inzetbaar is.

Samenwerking

Eite van der Veen en Hessel Heida van Kamps de Wild zijn trots op deze mijlpaal. Heida benadrukt: “We investeren volop in de ontwikkeling van nieuwe machines die van grote waarde zijn in de agrarische sector. Er wordt steeds meer ingezet op de productie van vezelgewassen als grondstof voor biobased bouwmaterialen en dat willen we vanuit Kamps de Wild zo goed mogelijk faciliteren.”

Directeur Hendrik Roorda van GreenInclusive toont dan ook zijn tevredenheid over de samenwerking met Kamps de Wild: “We ontwikkelen onze ketens graag door samen met partners. Kamps de Wild zet partnerschap ook centraal, dus dat is prettig samenwerken. De nieuwe machine die Kamps de Wild met ons heeft ontwikkeld, zal een aanzienlijke impact hebben op de industriële vezelhennepsector, waardoor we nog duurzamer kunnen opereren en zullen bijdragen aan een circulaire economie. Daar ben ik heel blij mee.”

Teeltseizoen vezelhennep

Het maaien van de 600 hectare vezelhennep is afgelopen week gestart. Dit gebeurt sinds dit jaar met twee machines; waaronder de nieuwe Claas Xerion. Vezelhennep heeft maar 100 dagen nodig om te groeien tot ruim 3,5 meter hoog en is dus nu al gereed voor de oogst. Na het maaien blijft het gewas 2 weken op het land liggen om te roten. Dat is nodig zodat in de fabriek de vezel eenvoudig gescheiden kan worden van de barst. Vervolgens wordt het in balen geperst en naar de fabriek vervoerd om er biobased bouwmaterialen van te maken. In het gehele teeltproces rijden alle machines op HVO100 van het Friese bedrijf Wiersma Future Fuels uit Oudehaske. Deze brandstof gemaakt van afval- en reststromen waardoor de uitstoot van emissies (CO2, NOx) tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Deel dit artikel

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie