Nieuws

Loraine Westerneng te gast bij NHL Stenden Hogeschool – Circulariteit in actie

Afgelopen vrijdag was Loraine Westerneng namens GreenInclusive te gast bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Het Liasonbureau van het Europees Parlement en Europact Fryslân organiseerden het event Circulariteit in Actie: Samen op weg naar een duurzaam Europa en Fryslân.

Het programma bestond onder andere uit een inhoudelijk debat over circulariteit en de groene (Europese) transitie. Europarlementariër Mohammed Chahim was speciaal overgekomen uit Brussel en nam deel aan het panelgesprek waar hij onder leiding van moderator Marijke Roskam in gesprek ging met Loraine Westerneng, Hedwig Rinkes (wethouder gemeente Heerenveen) en Hein de Haan (wethouder gemeente Leeuwarden) over de wijze waarop het bedrijfsleven, de Nederlandse overheidsorganisaties en de Europese overheid met elkaar de transities waar we voor staan, kunnen versnellen.

In de provincie Fryslân wordt al in verschillende sectoren hard gewerkt aan de wereld van morgen. Op deze middag werd gekeken hoe we vanuit onze regio nog beter de aansluiting kunnen vinden bij ‘Brussel’ om onze Friese ambities voor een circulaire regio te realiseren. Met GreenInclusive proberen we die verbinding ook te maken door via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het belang van de (lokale) productie van natuurlijke grondstoffen, als onderdeel van de bredere verduurzaming opgave, onder de aandacht te brengen.

Deel dit artikel

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie