Nieuws

Veel agrarische interesse voor biobased (bouw)economie op informatiebijeenkomsten GreenInclusive

Afgelopen week organiseerde GreenInclusive samen met partners een drietal informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde agrariërs. In totaal kwamen meer dan 100 agrariërs naar deze bijeenkomsten waarin we een toelichting gaven op onze visie op de biobased (bouw)economie en welke belangrijke rol de agrarische sector daarin kan spelen.

In Zevenaar organiseerden we samen met Kamps de Wild, de Innovatiecorporatie en het programma Samen biobased bouwen een informatieavond voor geïnteresseerde agrariërs en loonwerkers uit de Achterhoek. Er werd kennis gedeeld over het bouwen van waardeketens, het telen van hennep en de specifieke machinerie die benodigd is. Een aantal van deze speciaal ontwikkelde machines waren ook te bewonderen in de showroom van Kamps de Wild. Het werd een drukbezochte avond waar partijen samen de ambitie uitspraken om in de regio in de groeiende vraag naar natuurlijke grondstoffen te voorzien.

Een belangrijke partner om die ambitie praktisch in te kunnen vullen is Kamps de Wild. Het bedrijf ontwikkelt en levert al meer dan 100 jaar hoogwaardige landbouwmachines en is van begin af aan partner van GreenInclusive. Zij investeert in het bouwen en innoveren van landbouwmachines en faciliteert de partners die een rol nemen in de productie van agro-based grondstoffen (o.a. vezelhennep) in Nederland.

Kennisbijeenkomst Noord-Nederland

Ook organiseerden we op de proeflocatie van GreenInclusive in Nieuwehorne een informatiebijeenkomst. Samen met mede-initiatiefnemer NISCOO (agrarisch kennis-collectief) en Vereniging Circulair Friesland gingen we in gesprek met agrariërs die graag willen bijdragen aan verduurzaming maar tegelijkertijd ook een verdienmodel zoeken waarmee ze verder kunnen. Hendrik Roorda en Loraine Westerneng gaven daarom een presentatie over de waardeketen van GreenInclusive en hoe daarin de (financiële) belangen van agrariërs kan worden geborgd. Nick Boersma van Vereniging Circulair Friesland schetste de ambities van Fryslân waarbij sterk wordt ingezet op het toepassen van lokaal geproduceerde biobased bouwmaterialen in de gebouwde omgeving. De levendige bijeenkomst leverde naast veel informatie ook interessante gesprekken op met de actieve bezoekers.

Belgische Interesse

Dat gold ook voor de bijeenkomst in Gierle (België) van dinsdag 27 juni die samen met agrarisch expert Tuur Vandeweyer en Rurant werd georganiseerd. De bijeenkomst werd georganiseerd op een van de teeltlocaties waar ruim 13 hectare vezelhennep wordt geteeld en werd bezocht door een mix van agrariërs uit België en Nederland (Brabant).

Al met al een bijzondere week waarin we veel agrariërs hebben gesproken die willen samenwerken in een transparante en duurzame waardeketen waarbij opbrengsten en kosten met elkaar in balans zijn.

Deel dit artikel

Wij zetten ons in voor de transitie naar een duurzame (bouw)economie