Vezelhennep teelt

Oogsten
Gepubliceerd op: 20-01-2020

Vezelhennep maaien we doorgaans vanaf eind juli wanneer de weersomstandigheden dat toelaten. Nadat het gewas is gemaaid blijft het achter om te kunnen drogen en roten.

Vezelhennep is een relatief eenvoudig gewas om te telen. Het kan net als mais vanaf april tot half mei worden gezaaid. Een bemesting met alleen dierlijke mest is voldoende. Omdat het gewas snel opkomt en de grond ook snel dicht heeft, is onkruidbestrijding niet nodig. Ook is het gewas weinig gevoelig voor ziekten en plagen, zodat chemische gewasberschermers ook niet nodig zijn.

Nadat het gewas is gemaaid blijft het achter op het land om te kunnen drogen en roten.
De vezelhennep persen we vervolgens in balen om het eenvoudig en in volume af te kunnen voeren naar be- en verwerkingslocaties van waaruit een verscheidenheid aan grondstoffen wordt geproduceerd voor diverse toepassingen. Zo wordt de vezel van de houtkern gescheiden om te kunnen worden gebruikt voor isolatiematerialen. De houtdelen van de vezelhennepplant worden bewerkt tot plaatmateriaal ter vervanging van hout afkomstig van bomen.